what we are doing?

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ

Различни канали за събиране, пренасочващи колкото се може повече текстилни отпадъци към цикъл на оползотворяване.

Покритие на световните вторични пазари за употребявани текстилни изделия.

Сортирането е основополагащ процес за всички форми на оползотворяване и е нашата водеща експертност.

Собствени решения и партньорства с други рециклиращи компании осигуряват оползотворяването на различни видове текстилни материи.

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТ

Различни канали за събиране, пренасочващи колкото се може повече текстилни отпадъци към цикъл на оползотворяване.

Сортирането е основополагащ процес за всички форми на оползотворяване и е нашата водеща експертност.

Покритие на световните вторични пазари за употребявани текстилни изделия.

Собствени решения и партньорства с други рециклиращи компании осигуряват оползотворяването на различни видове текстилни материи.

ВОДЕЩИ КРЪГОВИ РЕШЕНИЯ

Ние осигуряваме широка гама от оползотворяващи услуги, които правят възможна кръговата икономика в модната индустрия. Помагаме на търговци и различни общности да постигат своите устойчиви цели.

НАШАТа ЕКСПЕРТИЗА

ОПИТ В СОРТИРАНЕТО

Над 20 години опит, ноу-хау, специализирано оборудване и контрол на качеството.

СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Притежаваме всички необходими лицензи за управление на отпадъци, в съответствие със законовите изисквания. Участваме в работни групи за създаване на нови политики по оползотворяване на текстила.

ДОВЕРЕН ПАРТНЬОР

ISO сертифициран, надежден подизипълнител, отчетност и прозрачност.

КОМУНИКАЦИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Повишаване на информираността и предаване на знания, свързани с кръговата икономика и текстилното рециклиране.

ЧАСТ ОТ СВЕТОВНАТА ОБЩНОСТ НА РЕЦиКЛИРАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

TexCycle има дейно участие във водещите местни, европейски и световни асоциации за рециклиране, фокусирани върху намирането на ефективни кръгови решения в сътрудничество с други компании от модната и рециклиращи индустрии.