обхват на дейност

Различни канали за събиране, пренасочващи колкото се може повече текстилни отпадъци към цикъл на оползотворяване.

Сортирането е основополагащ процес за всички форми на оползотворяване и е нашата водеща експертност.

За да запазим повече дрехи в обръщение, ние почистваме отстранимите петна и правим поправки.

Покритие на световните вторични пазари за употребявани текстилни изделия.Собствени решения за механично текстилно рециклиране.ВОДЕЩИ КРЪГОВИ РЕШЕНИЯ

Ние осигуряваме широка гама от оползотворяващи услуги, които правят възможна кръговата икономика в модната индустрия. Помагаме на търговци и различни общности да постигат своите устойчиви цели.

НАШАТа ЕКСПЕРТИЗА

ОПИТ В СОРТИРАНЕТО

Над 20 години опит, ноу-хау, специализирано оборудване и контрол на качеството.

СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Притежаваме всички необходими лицензи за управление на отпадъци, в съответствие със законовите изисквания. Участваме в работни групи за създаване на нови политики по оползотворяване на текстила.

ДОВЕРЕН ПАРТНЬОР

ISO сертифициран, надежден подизипълнител, отчетност и прозрачност.

КОМУНИКАЦИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Повишаване на информираността и предаване на знания, свързани с кръговата икономика и текстилното рециклиране.

ЧАСТ ОТ СВЕТОВНАТА ОБЩНОСТ НА РЕЦиКЛИРАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

TexCycle има дейно участие във водещите местни, европейски и световни асоциации за рециклиране, фокусирани върху намирането на ефективни кръгови решения в сътрудничество с други компании от модната и рециклиращи индустрии.