0
опит
0
глобално присъствие
0
обработван текстил
0
в 4 страни
ЗА НАС

TexCycle е бранда, който обединява решенията за оползотворяване на текстил, осигурявани от Евротекс ЕООД, компания с доказано устойчиви практики.

Основана като фирма за сортиране и търговия на едро през 2000 г. в България, днес представлява международна група от компании, специализирани в събиране, сортиране, дистрибуция и рециклиране на употребявани дрехи, обувки и други текстилни изделия.

Ние постоянно адаптираме нашия бизнес, развивайки кръгови решения за различни етапи от оползотворяването на текстила, в отговор на нуждата от устойчиви решения за еволюиращата текстилна индустрия.

НАШЕТО ПОРТФОЛИО ОТ БРАНДОВЕ

СЕРТИФИКАТИ

Собственикът на бранда TexCycle, Евротекс ЕООД, е сертифициранa по следните стандарти:

ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството“ с обхват „Събиране, сортиране, поправка, рециклиране и дистрибуция на дрехи втора употреба и текстилни отпадъци“.
ISO 14001:2015 „Системи за управление по отношение на околната среда“ с обхват „Събиране, сортиране, поправка, рециклиране и дистрибуция на дрехи втора употреба и текстилни отпадъци“.
ISO 45001:2018 „Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд” с обхват „Събиране, сортиране, поправка, рециклиране и дистрибуция на дрехи втора употреба и текстилни отпадъци“.

ЧАСТ ОТ СВЕТОВНАТА ОБЩНОСТ НА РЕЦИКЛИРАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

TexCycle има дейно участие във водещите местни, европейски и световни рециклиращи асоциации, фокусирани върху намирането на ефективни кръгови решения в сътрудничество с други компании от модната и рециклиращи индустрии.

ПРИЗНАНИЕ

Компания на годината в категория Устойчиво развитие, 2023


През тази година участвахме в много събития и инициативи, за да запознаем обществеността с начините оползотворяване на непотребен текстил и как можем да допринесем за опазването на околната среда.

Стартирахме работилници 𝗨𝗽𝗖𝘆𝗰𝗹𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗧𝗲𝘅𝗖𝘆𝗰𝗹𝗲 за поправка и преправка на дрехи, имащи за цел както да дадат знания на деца и възрастни, така и подкрепят благотворителни каузи.

Инвеститор в околната среда, 2020


Постоянните ни усилия в областта на устойчивото развитие намират признание, от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ).

На Годишните награди за отговорен бизнес 2020, най-значимото събитие за социална отговорност и устойчиво развитие, Texcycle бе отличена в категорията “Инвеститор в околната среда”.