РЕШЕНИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ НА ДРЕХИ

КАК МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ ДА ПОСТИГНЕТЕ ВАШИТЕ УСТОЙЧИВИ ЦЕЛИ?

Ние предлагаме повече от две десетилетия опит в събирането, сортирането, дистрибуцията и рециклирането на употребявани дрехи и текстил. Разгледайте нашата екосистема от кръгови решения и вижте как можем да ви помогнем с постигнането на вашите цели за устойчивост.

СЪБИРАНЕ

От програми за оставяне в магазина до улично събиране на открито, ние можем да покрием различни, удобни за потребителите точки, в които могат да се освободят от ненужните им дрехи.

СОРТИРАНЕ

Индивидуално сортиране и окачествяване въз основа на договорен набор от критерии, извършвани от опитен персонал и професионалисти.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОПРАВКА

Нашият екип за почистване и ремонт се грижи за справянето с лесно отстраними петна или леко повредени дрехи и обувки, за да ги направи годни за повторна употреба.

ДИСТРИБУЦИЯ

Достъп до множество вторични пазари, канали за дистрибуция със световно покритие и собствена мрежа за продажби на едро под пряко управление.

РЕЦИКЛИРАНЕ

Самостоятелно третиране на текстила негоден за повторна употреба, както и съвместна работа с мрежа от рециклиrащи партньори, за да се намери най-добрият вариант за оползотворяване.

ОТЧЕТНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Събиране на данни и отчитане на ключовите показатели за обработените, реализирани и рециклирани артикули.

СЪБИРАНЕ В МАГАЗИНИ ЗА ДРЕХИ

Няма по-добър начин да покажете загрижеността си за това, какво се случва с продуктите, които продавате, от това да предоставите удобна възможност на вашите клиенти да се освободят от нежеланото облекло.

НИЕ ПРЕДЛАГМЕ ЦЯЛОСТНО ОБОРУДВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪБИРАНЕТО В МАГАЗИНА

Нашите контейнери за събиране в магазини са с практичен дизайн и опции за персонализирано брандиране, което ви позволява да комуникирате кампания или дългосрочна инициатива за събиране.

ПРАКТИЧЕН ДИЗАЙН
ПЕРСОНАЛИЗИРАНО БРАНДИРАНЕ
СТИМУЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДРЕХИ
ДОПЪЛНЕТЕ ВАШИТЕ УСТОЙЧИВИ УСЛУГИ

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

Ние сме сертифицирани да извършваме качествено управление на отпадъците и гарантираме, че са покрити всички законови изисквания във връзка с еко-съобразното изпълнение на тази дейност.
Осигуряваме ви пълна прозрачност и отчетност за събраните дрехи и постигаме 100% оползотворяване на текстилните отпадъци.

ЦЯЛОСТНА КОМУНИКАЦИОННА ПОДКРЕПА

Можем да ви предложим гъвкави решения за брандиране на контейнертите за събиране – облепени с бранда за събиране на текстил на TexCycle или ко-брандирани съвместно с вашата марка.

Ние можем да ви помогнем да изградите вашата зелена комуникационна стратегия и да ви посъветваме как да внедрите процеса на събиране на текстил във вашите програми за лоялност.

ОПЕРАТИВНО И ЛОГИСТИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

Ще имате надежден партньор в операциите и логистичното управление на услугата за събиране на текстил.

Осигуряваме подкрепа на всички наши партньори с пълни инструкции за обслужване на контейнерите и обучение на персонала, за да гарантираме първокласно обслужване на техните клиенти.

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА НЕПРОДАДЕНА И ВЪРНАТА СТОКА

Бихте ли искали да извлечете добавена стойност от непрекъснато нарастващите количества върната стока от клиентите и непродадените артикули?

Възползвайте се от нашия опит в сортирането и търговията на едро, за да ви помогнем да изпълните персонализирана стратегия за оползотворявне, включваща сортиране, поправка, дистрибуция на вторични пазари и рециклиране на дрехи, обувки, и домакински текстил.

  • Персонализирано сортиране по предварително зададени критерии
  • Достъп до вторичния пазар на дрехи в повече от 25 страни на 5 континента
  • Дистрибуционна стратегия съобразен с изисквания за защита на марката
  • Поправка и почистване на увредени/замърсени артикули
  • 13 собствени точки за продажби на едро
  • Събиране и отчитане на ключови данни

СНАБДЯВАНЕ С УПОТРЕБЯВАНИ ДРЕХИ


Искате ли да създадете или разширите вече съществуващи ваши услуги, свързани с предлагане на употребявани дрехи за вашите клиенти?

Можем да ви снабдяваме с артикули с най-високо качество от каталог с избрани продукти или такива, сортирани специално за вас.

Нашите основни доставки на несортирани употребявани дрехи (оригинал) идват от региони с висок жизнен стандарт като Германия, Австрия, САЩ и Канада, които са дом на водещи световни марки.


ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА НА НАШИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ НА ДРЕХИ

СЪБИРАНЕ В ТОЧКАТА НА ПРОДАЖБА

СОРТИРАНЕ КАТО УСЛУГА

СНАБДЯВАНЕ С УПОТРЕБЯВАНИ ДРЕХИ

РЕШЕНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТЕКСТИЛ

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА НЕПРОДАДЕНА И ВЪРНАТА СТОКА

ИНДИВИДУАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ НА ВТОРИЧЕН ПАЗАР

ЗАЩИТА НА МАРКАТА

СЛЕДЕНЕ НА ДАННИ И ОТЧЕТНОСТ