СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА МЕХАНИЧНО РЕЦИКЛИРАНЕ


Инсталацията за механично рециклиране позволява обработката на до 20 тона текстил на ден.

Крайните продукти са рециклирани влакна, които могат да бъдат допълнително преработени в нишки или нетъкан текстил с различен състав.

Ако имате нужда от висококачествени рециклирани влакна във вашето производство, не се колебайте да се свържете с нас. Ние можем да персонализираме крайния продукт според вашите изисквания.РЕЦИКЛИРАНЕ НА НЕГОДЕН ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА ТЕКСТИЛ

РЕЦИКЛИРАНЕ НА НЕГОДЕН ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА ТЕКСТИЛ

За текстил преди и след употреба, който не отговаря на условията за повторна употреба или не е позволено да се разпространява на вторичните пазари, можем да предложим различни решения за рециклиране, които оползотворяват продуктите по най-разумния и ефективен начин.

Ние сме отговорни за извършването на серия от манипулации, за да подготвим всеки артикул за рециклиране:ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА ВИДА НА РЕЦИКЛИРАНЕ ЗА ВСЯКО ИЗДЕЛИЕ
СОРТИРАНЕ ПО МАТЕРИЯ И ЦВЯТ
ПРЕМАХВАНЕ НА КОПЧЕТА, ЦИПОВЕ И ДРУГИ ТВЪРДИ ЧАСТИ
ЗАЩИТА НА МАРКАТА, ЧРЕЗ ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЙНИТЕ СИМВОЛИ

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОСТАТЪЦИ ОТ ТЕКСТИЛНО ПРОИЗВОДСТВО


Ние събираме остатъци от плат / текстилни изрезки от шивашки фабрики с лицензиран транспорт и ги рециклираме по най-подходящия начин.РЕЦИКЛИРАНЕ НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО

Работното облекло и униформите все още могат да бъдат полезни дори в края на жизнения им цикъл.

Предлагаме отговорен начин да се освободите от вече ненужното работно облекло на вашата компания.

Ние ще гарантираме оползотворяването на всички събрани текстилни изделия по подходящ начин, като същевременно ще се погрижим за защита на марката на вашата компания.


РЕЦИКЛИРАНЕ НА ХОТЕЛСКИ ТЕКСТИЛ

Ако сте в хотелиерския бизнес, вероятно ви се налага да се справяте с много текстилни отпадъци всеки сезон.

Спалното бельо, хавлиите и други хотелски текстилни изделия са страхотна суровина за рециклиране, която не трябва да отива в сметищата.

Ние ще съберем вашите хотелски текстилни отпадъци и ще ги използваме като материал за рециклиране.


Заедно с нашите рециклиращи партньори, ние използваме текстилните отпадъци като ценен ресурс за създаването на рециклирани продукти с приложение в текстилната, автомобилната, строителната и други индустрии.

ПРОДУКТИ ОТ РЕЦИКЛИРАН ТЕКСТИЛ

ПАРЦАЛИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ С ИНДУСТРИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Памучните тъкани с добра попиваемост се нарязват и преработват в почистващи парцали с индустриално приложение.


ВТОРИЧНА ПРЕЖДА


Рециклираните влакна с добри качества, резултат от механично рециклиране, включващо нарязване и развлакняване (за да се извлече нишката от плата), се превръщат във вторична прежда, която се влага в производството на нови дрехи.

ПРОДУКТИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ


Текстил, който не подлежи на рециклиране в нова прежда за производство на облекла, се използва в производството на нетъкани продукти като филц, вата, пълнеж, изолация и др.

Нерециклируемата част от текстилните отпадъци подлежи на енергийно оползотворяване в лицензирани съоръжения.