ПАРТНЬОРСТВА И ИНИЦИАТИВИ

ПАРТНЬОРСТВА

Работим в тясно сътрудничество с неправителствени организации и общини, участвайки в общи събития, фокусирани върху отговорното потребителско поведение, устойчивата мода и дизайн.

СЪВМЕСТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сътрудничество с модни брандове и магазини за дрехи по повод кампании, и дългосрочни инициативи, които насърчават разделното събиране на текстил и повторната употреба.

ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВОСТ

Използваме всяка възможност да повишаваме осведомеността на обществото относно негативното въздействие на текстилните отпадъци и последиците от свръхпроизводството на нови и нискокачествени дрехи.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАМПАНИИ

Разясняване на концепцията за кръгова икономика и как нежеланите текстилни изделия след използване могат да бъдат ценен ресурс, и техният живот да бъде удължен чрез повторна употреба и рециклиране.

КАМПАНИИ И ОБЩЕСТВЕНИ СЪБИТИЯ

НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КАМПАНИЙНИ ПАРТНЬОРИ