Събиране

Нашите услуги за събиране имат за цел да осигурят входна точка към кръгoвата икономика, като предоставят лесен и достъпен начин за хората и бизнеса да се освободят от ненужните си текстилни изделия и отпадъци.

СЪБИРАНЕ НА ОТКРИТО

Нашата услуга за разделно събиране на текстилни отпадъци е насочена основно към общини и институции.

Освен самото събиране, ние предоставяме цялото последващо оползотворяване на текстил, заедно с пълна гама от съпътстващи услуги като поддръжка на оборудването, консултации относно законодателството, публична комуникация, обработка на данни и отчетност.

ПРАКТИЧНИ КОНТЕЙНЕРИ С ПРИЯТЕН ВЪНШЕН ВИД
НАВРЕМЕННО
СЪБИРАНЕ
ОБЩЕСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ
ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИ

СЪБИРАНЕ В МАГАЗИНИ


Нашето решение за събиране в магазини е специално създадено, за да предостави комплексни услуги за модни брандове и търговци на дрехи, които биха искали да развият своите предложения за устойчив моден бизнес.

Възползвайте се от тейкбек решението на TexCycle, за да въведете услуга за събиране на използвани дрехи в точката на продажба, която покрива целия процес от осигуряване на специализиран брандиран съд, през процеса на събиране, рециклиране и отчетност за оползотворения текстил.

Научете повече за нашата тейкбек програма и други услуги насочени към търговците на дрехи и обувки в секция РЕШЕНИЯ ЗА ТЪРГОВЦИ

СЪБИРАНЕ НА ИНДУСТРИАЛЕН ТЕКСТИЛ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ

Ние покриваме нуждите от събиране и оползотворяване на различни индустрии, които генерират текстилни отпадъци в резултат на своята бизнес дейност. Научете повече за решенията за оползотворяване, които предлагаме в нашия раздел РЕЦИКЛИРАНЕ.

СЪБИРАНЕ НА РАБОТНО ОБЛЕКЛО
СЪБИРАНЕ НА ХОТЕЛСКИ ТЕКСТИЛ
СЪБИРАНЕ НА ОСТАТЪЦИ/ИЗРЕЗКИ ОТ ТЕКСТИЛНО ПРОИЗВОДСТВО