УСТОЙЧИВОСТ

Цели

Поставяме нашите цели за устойчивост в съответствие с изискванията на индустрията и екологичната политика на ЕС.


АНАЛИЗИ

Данните, които събираме ни позволяват да анализираме резултатите от нашата дейност и да предложим високо ниво на проследимост.

ПОДОБРЕНИЯ

Постоянното усъвършенстване е в основата на ценностите на нашата компания, затова ние инвестираме в образованието и квалификацията на нашите служители и обществеността.

ДОБРИ ПРАКТИКИ

Участваме активно в конференции и дискусии на глобалната общност за рециклиране, за да сме в крак с последните новости и изисквания.

НИЕ подпомагаме КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА, ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТЕКСТИЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

СТЪЛБ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Нашите бизнес дейности представляват жизненоважна част от концепцията за кръгова икономика, имащи за цел удължаване на живота на продуктите, материалите и ресурсите.

ПОЛЗИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

„Затваряйки цикъла“ и удължавайки живота на текстила чрез повторна употреба и рециклиране, ние носим ползи както за околната среда, така и за икономиката.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ДОСТИГАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ДО СМЕТИЩАТА

Употребяваните дрехи и другите текстилни продукти са ценен ресурс, който не трябва да свършва на сметищата.

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДИРЕКТИВИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Фокусираме се върху ефективното оползотворяване на текстилни отпадъци в съответствие с приоритетите на Рамковата директива за отпадъците (Директива 2008/98/ЕO).

КРЪГОВИ РЕШЕНИЯ ЗА МОДНАТА ИНДУСТРИЯ И ОБЩЕСТВОТО

Ние доставяме кръгови решения за модната индустрия и общности на най-предпочитаните нива: подготовка за повторна употреба и рециклиране.